Súng đo nhiệt độ testo 835-T2

  • Dải đo nhiệt độ kiểu K: -50 đến 1000 ° C
  • Độ chính xác kiểu K: ±0.5 °C
  • Phạm vi đo laser: -10 đến 1500 ° C
  • Sai số đo laser: ±2.0 °C
  • Tỷ lệ khoảng cách: 50:1
  • Số điểm ngắm laser: 4
  • Model: testo 835-T2
  • Nhà sản xuất: Testo Đức
  • Tỷ lệ khoảng cách DS: 50:1