Thấu kính hồng ngoại macro 1 FLuke Lens / Macro 1

Thấu kính hồng ngoại macro 1 là thấu kính cận cảnh (0,2 lần) để kiểm tra và phân tích trong các ứng dụng nghiên cứu và phát triển – tương thích với model TiX1000, TiX660 và TiX640. Với thấu kính này bạn sẽ có những cái nhìn chi tiết nhất, nghiên cứu và phân tích thành phần rất nhỏ để đánh giá chính xác mức độ nghiêm trọng của nó.

Danh mục: , Hãng sản xuất: