Thấu kính hồng ngoại macro 3 Fluke Lens Macro 3

Thấu kính hồng ngoại macro 3 Fluke Lens Macro 3 cho phép xem cận cảnh và chụp cận cảnh đối tượng nhiệt ở khoảng cách gấp 0,5 lần. Nó hữu ích trong việc phát triển và nghiên cứu các mục tiêu cực kỳ nhỏ.

Danh mục: , Hãng sản xuất: