Thiết bị đo nồng độ khí CO môi trường xung quanh testo 317-3

  • Dải đo : 0 đến +1999 ppm
  • Độ chính xác : ±3 ppm (0 đến +29 ppm)
    ±10 % (+30 đến +1999 ppm)
  • Độ phân giải : 1 ppm
Danh mục: