Thiết bị ghi chất lượng điện ba pha Fluke 1748

Thiết bị ghi chất lượng điện ba pha Fluke 1748 là một thiết bị nhỏ gọn dành cho kỹ thuật viên và kỹ sư khắc phục sự cố, định lượng sử dụng năng lượng và phân tích hệ thống phân phối điện 3 pha.