Thiết bị ghi điện 3 pha Fluke 1742

Thiết bị ghi điện 3 pha Fluke 1742 ghi năng lượng, giúp khắc phục sự cố, tính toán số lượng mức sử dụng và phân tích các hệ thống phân phối điện. Tiêu chuẩn chất lượng điện quốc tế IEC 61000-4-30 và có thể lưu trữ đồng thời 500 thông số, và ghi lại các sự kiện.