Thiết bị kiểm tra cài đặt Fluke 1664 FC

Fluke 1664 FC là máy kiểm tra cài đặt đa năng cho phép kiểm tra nhanh và hiệu quả theo các tiêu chuẩn trên thế giới. Thiết bị kiểm tra cài đặt Fluke 1664 FC giúp bảo vệ các bạn khỏi những thiệt hại tai nạn. Máy sẽ đưa ra cảnh báo nếu phát hiện một thiết bị được kết với hệ thống đang kiểm tra.