Thiết bị phát hiện rò rỉ khí ga testo 316-2 ( CH4, C3H8 và H2)

  • Bảo hành : 1 năm
  • Thời gian làm nóng : 60 giây
  • Tuổi thọ pin : 6 giờ
Danh mục: