Vỏ bao đựng chuyên nghiệp Fluke Pack30

Ba lô là một thiết bị quan trọng mang lại cách thức tiện lợi để sắp xếp, bảo quản và chứa dụng cụ của bạn.