Lưu trữ thẻ: Bút đo TDS Hanna HI 981409

Bút đo TDS Hanna HI 981409

Bút đo TDS Hanna HI 981409

Bút đo TDS Hanna HI 981409 Hanna HI 981409 TDS Tester for Fertigation Solution Tính năng Bút đo TDS Hanna HI 981409 Trọng lượng nhẹ và nó nổi! Khả năng chịu nước Lý tưởng để pha trộn phân bón Hiệu chuẩn tự động Tự động bồi thường Nhiệt độ HI 981.409 TDS thử nghiệm đã […]