Lưu trữ thẻ: Bút đo TDS Hanna

Bút đo PH/EC/TDS và nhiệt độ chống thấm nước Hanna Hi98131

Bút đo PH/EC/TDS và nhiệt độ chống thấm nước Hanna Hi98131

Hanna Hi98131 được sử dụng để đo PH/ED/TDS và nhiệt độ dạng bút. Ứng dụng trong thủy canh, máy có thiết kế nhỏ gọn hoạt động mạnh mẽ với chứng năng chống thấm nước, đảm bảo độ chính xác trong các phép đo mà không sợ bị ảnh hưởng bởi những tác động từ bên […]

Bút đo TDS Hanna TDS 1

Bút đo độ dẫn EC Hanna Primo 5

Bút đo TDS Hanna TDS 1 Hanna TDS 1 TDS Tester for water conditioning Tính năng Bút đo TDS Hanna TDS 1 Nhanh chóng và chính xác đọc Bồi thường nhiệt độ tự động Nước có chứa nhiều khoáng chất và muối như cacbonat, bicacbonat, clorua và nitrat.TDS là thông số đo lường tổng số […]

Bút đo TDS Hanna Primo 4

Bút đo TDS Hanna Primo 4

Bút đo TDS Hanna Primo 4 Hanna Primo 4 TDS Tester with 1 mg/L EC resolution & 0.1 °C resolution Tính năng Bút đo TDS Hanna Primo 4 Kết nối cáp thăm dò Hiệu chuẩn tự động Tự động bồi thường Nhiệt độ Loạt Primo của thử nghiệm cung cấp một cách nhanh chóng và […]

Bút đo TDS Hanna Primo 3

Bút đo TDS Hanna Primo 4

Bút đo TDS Hanna Primo 3 Hanna Primo 3 TDS Tester with 1 mg/L EC resolution & 0.1 °C resolution Tính năng Bút đo TDS Hanna Primo 3 Kết nối cáp thăm dò Hiệu chuẩn tự động Tự động bồi thường Nhiệt độ Loạt Primo của thử nghiệm cung cấp một cách nhanh chóng và […]

Bút đo TDS Hanna Primo 2

Bút đo TDS Hanna Primo 2

Bút đo TDS Hanna Primo 2 Hanna Primo 2 TDS Tester with 1 mg/L EC resolution & 0.1 °C resolution Tính năng Bút đo TDS Hanna Primo 2 Kết nối trực tiếp thăm dò Hiệu chuẩn tự động Tự động bồi thường Nhiệt độ Loạt Primo của thử nghiệm cung cấp một cách nhanh chóng […]

Bút đo TDS Hanna Primo 1

Bút đo TDS Hanna Primo 1

Bút đo TDS Hanna Primo 1 Hanna Primo 1 TDS Tester with 1 mg/L resolution Tính năng Bút đo TDS Hanna Primo 1 Kết nối cáp trực tiếp Hiệu chuẩn tự động Tự động bồi thường Nhiệt độ Loạt Primo của thử nghiệm cung cấp một cách nhanh chóng và đáng tin cậy để đo […]

Bút đo TDS Hanna Primo

Bút đo TDS Hanna Primo 2

Bút đo TDS Hanna Primo Hanna Primo TDS Tester with 1 mg/L resolution Tính năng Bút đo TDS Hanna Primo Kết nối trực tiếp thăm dò Hiệu chuẩn tự động Tự động bồi thường Nhiệt độ Loạt Primo của thử nghiệm cung cấp một cách nhanh chóng và đáng tin cậy để đo tổng chất […]

Bút đo TDS Hanna HI 98302

Bút đo TDS Hanna HI 98301

Bút đo TDS Hanna HI 98302 Hanna HI 98302 DiST®2 TDS Tester with 0.01 g/L resolution Tính năng Bút đo TDS Hanna HI 98302 Điện cực than chì ATC Đơn giản một điểm chuẩn Dễ sử dụng Kinh tế Của Quận là xét nghiệm bỏ túi chắc chắn và đáng tin cậy cung cấp các […]

Bút đo TDS Hanna HI 98301

Bút đo TDS Hanna HI 98301

Bút đo TDS Hanna HI 98301 Hanna HI 98301 DiST®1 TDS Tester with 1 mg/L resolution and 0.5 TDS Factor Tính năng Bút đo TDS Hanna HI 98301 Điện cực than chì ATC Đơn giản một điểm chuẩn Dễ sử dụng Kinh tế Của Quận là xét nghiệm bỏ túi chắc chắn và đáng tin […]

Bút đo TDS Hanna HI 98300

Bút đo TDS Hanna HI 98300

Bút đo TDS Hanna HI 98300 Hanna HI 98300 DiST®1 TDS Tester with 1 mg/L resolution and 0.65 TDS Factor Tính năng Bút đo TDS Hanna HI 98300 Điện cực than chì ATC Đơn giản một điểm chuẩn Dễ sử dụng Kinh tế Của Quận là xét nghiệm bỏ túi chắc chắn và đáng tin […]

Bút đo TDS Hanna HI 981409

Bút đo TDS Hanna HI 981409

Bút đo TDS Hanna HI 981409 Hanna HI 981409 TDS Tester for Fertigation Solution Tính năng Bút đo TDS Hanna HI 981409 Trọng lượng nhẹ và nó nổi! Khả năng chịu nước Lý tưởng để pha trộn phân bón Hiệu chuẩn tự động Tự động bồi thường Nhiệt độ HI 981.409 TDS thử nghiệm đã […]