Lưu trữ thẻ: Master-S10α

Khúc xạ kế đo độ mặn Atago Master-S10α (Tự động bù trừ nhiệt độ/IP65)

Khúc xạ kế đo độ mặn - Tự động bù trừ nhiệt độ Master-S10α

Khúc xạ kế đo độ mặn Atago Master-S10α (Tự động bù trừ nhiệt độ/IP65) Khúc xạ kế đo độ mặn Atago Master-S10α sử dụng đo độ mặn của nước muối, các dung dịch natri clorua dùng rửa thực phẩm, đồ nấu ăn. Thông số kỹ thuật Khoảng đo độ mặn: 0.0 – 10.0g/100g – Vạch […]