Thứ Sáu , Tháng Năm 4 2018
Home / 1 - Thiết bị đo / Máy đo độ dày lớp phủ

Máy đo độ dày lớp phủ được sử dụng để kiểm tra lớp phủ trên một bền mặt nào đó như: lớp sơn trên tôn, lớp sơn trên dụng cụ kim loại bàn ghế, cửa sắt, tường nhà, công nghiệp sơn xe,…

Đơn vị đo thường là mils, μm, mm.

Các tính năng: đo đơn và liên tục, bề mặt từ tính hoặc không từ tính, chế độ xem max/min/avg.

Máy đo độ dày lớp phủ