Hình ảnh ampe kìm Tenmars TM-28E

Tenmars TM-28E
Tenmars TM-28E
Tenmars TM-28E
Tenmars TM-28E
Tenmars TM-28E
Tenmars TM-28E
Tenmars TM-28E
Tenmars TM-28E
Tenmars TM-28E
Tenmars TM-28E
Tenmars TM-28E
Tenmars TM-28E

Thông số kỹ thuật:

 • CAT III 600V
 • 3-3 / 4 chữ số, hiển thị với màn hình LCD, Backlit Display với bộ đọc tối đa 4000 record.
 • Tốc độ bargraph cao.
 • True-RMS.
 • Công suất đo: 400KW
 • Các chức năng: Hold, Peak Hold, Min / Max, và Zero.
 • AC / DC volt , AC / DC curent, kháng, Tần số, công suất, đo liên tục.
 • Autoranging.
 • Relative (REL) số không điều chỉnh.
 • Kích thước dây dẫn tối đa 35mm.
 • Kấu hiệu pin yếu.
 • Chỉ định quá tải.
 • Continuity buzzer.
 • Tự động tắt nguồn.

Lưu