Thiết bị đo lường là các công cụ được sử dụng để đo đạc thông số kỹ thuật của các điều kiện vật chất cũng như năng lượng như: nhiệt độ, độ ẩm, cường độ dòng điện, điện trở, áp suất, tần số, điện áp, nồng độ khí thải, cường độ ánh sáng, năng lượng mặt trời, tốc độ của gió, không khí. Thiết bị đo khoảng cách, cường độ âm thanh ánh sáng, tốc độ vòng quay, hay thiết bị kiểm tra cáp mạng, lỗi mạng….