Gỗ luôn có sự nhạy cảm với độ ẩm. Nó hấp thụ độ ẩm và mất độ ẩm cho đến khi đạt được trạng thái cân bằng với không khí xung quanh nó. Có một độ ẩm và nhiệt độ tương đối cụ thể, khi gỗ không đạt được hoặc làm mất độ ẩm. Hàm lượng độ ẩm này được gọi là EMC (độ ẩm cân bằng).

Hấp thụ độ ẩm của gỗ
Hấp thụ độ ẩm của gỗ

Một khi EMC đã đạt được và độ ẩm tương đối và nhiệt độ môi trường xung quanh không thay đổi, gỗ là ổn định kích thước. Không co rút hoặc cong vênh nhiều hơn sẽ xảy ra – điều kiện lý tưởng đã đạt được.

Khi gỗ hấp thụ và mất độ ẩm bên dưới điểm bão hòa chất xơ (khoảng 25-30%) gỗ phồng lên hoặc co lại. Lúc này vấn đề trở nên tồi hơn và gồ thường sưng lên kèm theo cong vênh. Bây giờ chúng ta có vấn đề về độ ẩm.

Sau đây là những ví dụ cho thấy sự khác biệt về độ ẩm cân bằng (EMC) giữa mùa đông khô và mùa hè ẩm ướt:

Ở 70 ° F và 75% độ ẩm tương đối, độ ẩm gỗ sẽ đạt 14%. 

Ở 70 ° F và độ ẩm tương đối 35%, độ ẩm gỗ sẽ đạt 7%. 

Ở 70 ° F và 20% độ ẩm tương đối, độ ẩm gỗ sẽ đạt 4,5%.   

Nếu trên mảnh gỗ có độ ẩm khác nhau (một số khô hơn, một số có độ ẩm nhiều hơn) được đặt trong môi trường không đổi 70 ° F và độ ẩm tương đối 35%, tất cả các mảnh sẽ có độ ẩm 7%, độc lập với các loài gỗ hoặc độ ẩm ban đầu. Vì điều kiện trong nhà thường từ 30-45% độ ẩm tương đối, độ ẩm tiêu chuẩn cho đồ gỗ ổn định, đồ nội thất và sàn gỗ cứng bên trong một tòa nhà là 6-8%. Xem thêm biểu đồ EMC .

Các vấn đề về độ ẩm có thể dự đoán được + So sánh độ ẩm gỗ, độ ẩm tương đối và nhiệt độ môi trường với Biểu đồ EMC để tìm hiểu xem gỗ có hấp thụ độ ẩm hay không, giữ độ ẩm hoặc độ ẩm lỏng và co lại: +
+
– Sử dụng máy đo độ ẩm để xác định độ ẩm của gỗ .
– Sử dụng máy đo nhiệt ẩm để đo độ ẩm tương đối.
– Sử dụng Bảng EMC để tìm EMC tương ứng với
độ ẩm tương đối của không khí xung quanh. Không co lại hoặc cong vênh sẽ xảy ra khi độ ẩm gỗ và EMC của không khí xung quanh giống nhau. Gỗ ổn định.

Ngăn ngừa vấn đề về độ ẩm

So sánh độ ẩm gỗ, độ ẩm tương đối và nhiệt độ môi trường với Biểu đồ EMC để tìm hiểu xem gỗ có hấp thụ độ ẩm hay không, giữ độ ẩm hoặc độ ẩm lỏng và co lại:

– Sử dụng máy đo độ ẩm để xác định độ ẩm của gỗ.
– Sử dụng máy đo nhiệt ẩm để đo độ ẩm tương đối.
– Sử dụng Bảng EMC để tìm EMC tương ứng cho
độ ẩm tương đối của không khí xung quanh.

Không co lại hoặc cong vênh sẽ xảy ra khi độ ẩm gỗ và EMC của không khí xung quanh là như nhau. Gỗ ổn định.