Máy đo nhiệt độ, độ ẩm Extech SD500 (có bộ ghi)

    • Có VAT
    • Thương hiệu: Extech-Hoa Kỳ
    • Màn hình LCD kép hiển thị đồng thời đọc Độ ẩm và Nhiệt độ tương đối
    • Dữ liệu lưu trữ các bài đọc trên thẻ SD ở định dạng Excel® để dễ dàng chuyển đến PC
    • Tốc độ lấy mẫu dữ liệu có thể lựa chọn: 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600 giây hoặc Tự động