Ampe kìm Fluke 323 True-rms Clamp Meter

Fluke 323 được thiết kế phục vụ trong việc đo kiểm tra trong môi trường khắc nghiệt nhất. Ampe kìm Fluke 323 đo dòng AC 400A và dòng AC/DC tới 600V. Lý tưởng cho công tác đo đạc kiểm tra.

Danh mục: Hãng sản xuất: