Hiển thị tất cả 4 kết quả

Máy kiểm tra cáp là một thiết bị điện tử được sử dụng để xác minh các kết nối điện trong cáp tín hiệu hoặc lắp ráp có dây khác. Bộ kiểm tra cáp cơ bản là bộ kiểm tra tính liên tục để xác minh sự tồn tại của đường dẫn giữa hai đầu cáp và xác minh hệ thống dây chính xác của đầu nối trên cáp