Hiển thị tất cả 4 kết quả

Dòng rò là gì? Dòng điện rò rỉ  dòng điện chạy từ mạch AC hoặc DC trong thiết bị đến khung máy hoặc xuống đất và có thể từ đầu vào hoặc đầu ra