Bộ sạc pin/bộ khử Fluke BC7240 cho dòng máy hiệu chuẩn quy trình Fluke 75x

Fluke BC7240 là bộ sạc và bộ chấu cắm được sử dụng cho các dòng máy hiệu chuẩn quá trình như Fluke 753, Fluke 754…nằm trong series Fluke 75x.Bộ chấu cắm có thiết kế chuẩn sử dụng được cho tất cả các ổ cắm trên thế giới hiện nay.

Danh mục: ,