Đầu dò nam châm Fluke MP1

Que thử nam châm cho cáp đo điện áp với các con nối bắp chuối 4mm.  Đầu dò điện áp từ cho kết nối điện áp đơn giản. Đầu dò điện áp từ Fluke MP1 bốn màu đen.

Danh mục: ,