Máy đo điện trở đất Fluke 1621

Đồng hồ đo điện trở đất Fluke 1621 được sử dụng đo điện trở và điện áp nối đất của hệ thống tiếp đất, chống sét. Máy đo điện trở đất Fluke 1621 tính toán chính xác điện trở đất ở tần số 128 Hz.

Danh mục: Hãng sản xuất: