Giá trị TRUE –RMS là gì ? tại sao cần quan tâm đến giá trị này khi chọn đồng hồ đo cho bạn ?

Một cách dễ hiểu thì TRUE – RMS là một thuật ngữ dùng để diễn tã giải thuật đo chính xác giá trị điện trong thực tế. Thông thường các đồng hồ đo chỉ làm việc tốt và ghi giá trị đo chính xác với các tính hiệu chuẩn là hình sin hoặc không bị thay đổi về biên dạng, đặc biệt là đỉnh sóng. Nếu trường hợp có sự méo dạng, hoặc có các gai điện áp thì chúng sẽ đo sai giá trị và sai số đó ra sao xin mời các bạn tìm hiểu thêm bài viết bên dưới về giá trị TRUE – RMS này.

Thiết bị đo chính xác TRUE RMS thường được sử dụng trong thực tế vì nó có thề giúp người đo xác định chính xác giá trị không chỉ với tín hiệu sine chuẩn mà còn với các dạng sóng bị thay đổi biên dạng như : sóng hài, xung điện áp, nhiễu điện áp, dòng điện.Với thiết bị TRUE – RMS khả năng đo chính xác hơn

Tín hiệu sine chuẩn : chuẩn , không biến dạng , với các chuyển động đối xứng giữa các đỉnh  và bụng sóng Tín hiệu không sine : dạng sóng bị biến dạng, méo mó

Thiết bị đo TRUE RMS có thể xác định chính xác giá trị đo với các dạng sóng sine chuẩn và cả dạng sóng bị méo dạng, thay đổi biên dạng. Dạng sóng trong thực tế ( của điện áp và dòng điện) thường bị gây nhiễu loạn bởi các thành phần tải phi tuyến như biến tần, động cơ, sóng DC, .. . Một thiết bị đo sử dụng cách thức tính toàn theo giá trị trung bình có thể gây ra sai số lớn ( từ 10% đến 40% giá trị đo thực thế ) . Hãy tham khảo bảng bên dưới :

Dạng sóng

Nhu cầu sử dụng các thiết bị TRUE RMS trong thực tế ngày càng cao. Hiện nay các ngành, lĩnh vực có tác động lớn của sự thay đổi biên dạng sóng điện áp, dòng điện như :

  • Biến tần động cơ
  • Điện tử
  • Máy tính
  • HVAC
  • Solid-state environments

Đây là những vùng làm việc mà dạng sóng thường có xu hướng bị biến dạng, các thiết  bị đo thông thường sẽ không đo chính xác được giá trị thực tế.Ngoài các thiết bị đo TRUE RMS rất hữu ích cho các đường dây điện, các trạm điện chưa xác định được sự cố về biên dạng sóng ( hay nhảy CB, đóng ngắt bất thường )