Ampe kìm Extech 380941 (200A, AC/DC)

  Ampe kìm Extech 380941:

  • Có VAT
  • Thương hiệu: Extech-Hoa Kỳ
  • Độ mở hàm lên đến 23cm giúp dễ dàng tiếp xúc với các tiết diện dây dẫn khác nhau
  • Độ phân giải cao đến 10mA AC / DC
  • Auto Zero một chạm cho các phép đo dòng điện DC
  WordPress › Lỗi

  Đã có một lỗi nghiêm trọng trên trang web của bạn.

  Tìm hiểu thêm về gỡ lỗi trong WordPress.