Ampe kìm KYORITSU 2500 (DC 120mA)

    • Đo lường từ 0.01mA – 120.0mA
    • Có màn hình LCD hiển thị kết quả đo.
    • Thang đo dòng một chiều DC: 20/100mA (tự động khác nhau)
    • Độ chính xác ± 0.2% rdg
    • Kích thước dây dẫn: Ø6mm (tối đa).