Ampe kìm KYORITSU KEWSNAP 203

    + Chỉ thị số
    + Đường kính kìm kẹp ф : 30mm
    + Dải đo dòng AC : 40/400A autoranging
    + Độ chính xác cao