Ampe kìm testo 770-3

  6,700,000

  • Dải đo nhiệt độ: -20 đến +500 °C
  • Dải đo điện áp: 1,0 đến 600,0 V
  • Dải đo dòng điện: 0,1 đến 600,0 A
  • Độ chính xác điện áp: ±0,8 %
  • Sai số dòng điện: ±2 %
  • Đo điện trở, điện dung, tần số, nhiệt độ.
  • Đo RMS
  • Nhà sản xuất: Testo Đức
  • Model: 770-3
  WordPress › Lỗi

  Đã có một lỗi nghiêm trọng trên trang web của bạn.

  Tìm hiểu thêm về gỡ lỗi trong WordPress.