Đồng hồ vạn năng KEWMATE KYORITSU 2000A

  • Đo cường độ dòng điện với kẹp cảm biến 60A.
  • Độ phân giải là 0,1 A AC/DC.
  • Đường kính kẹp cảm biến 6 mm.
  • Chiều dài chân tip 18 mm.
  WordPress › Lỗi

  Đã có một lỗi nghiêm trọng trên trang web của bạn.

  Tìm hiểu thêm về gỡ lỗi trong WordPress.