Đồng hồ vạn năng KYORITSU 1030

  AC V : 4/40/400/600V (4 Range auto)

  DC V : 400m/4/40/400/600V (5 Range auto)

  Dải điện trở Ω  : 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ (6 Range auto)

  WordPress › Lỗi

  Đã có một lỗi nghiêm trọng trên trang web của bạn.

  Tìm hiểu thêm về gỡ lỗi trong WordPress.