Đồng hồ vạn năng KYORITSU 1051 (True RMS)

  Đo điện áp 600V AC/DC

  Đo dòng điện: 10A AC/DC

  Đo điện dung, tần số, thông mạch

  WordPress › Lỗi

  Đã có một lỗi nghiêm trọng trên trang web của bạn.

  Tìm hiểu thêm về gỡ lỗi trong WordPress.