Đồng hồ vạn năng KYORITSU 1110

    Điện áp DC V : 0.3V/3/12/30/120/300/600V (20kΩ/V)
    Dải điện áp AC V : 12V30/120/300/600V (9kΩ/V)
    Dòng điện DC A : 60μA/30/300mA
    Dải đo điện trở Ω : 3/30/300kΩ