Đồng hồ vạn năng KYORITSU 2012R

  Dải đo điện áp:

  DCV : 600mV/6/60/600V/±1.0%rdg±3dgt

  ACV : 6/60/600V/ ±1.5%rdg±5dgt

  Dải đo dòng điện:

  DC A : 60/120A / ±2.0%rdg

  AC A : 60/120A / ±2.0%rdg (45~65Hz)