Máy đo chất lượng không khí (IAQ) testo 400

    • Độ chính xác cao, độc lập với vị trí, tích hợp cảm biến áp suất vi sai
    • Tích hợp cảm biến áp suất tuyệt đối
    • Đo lưu lượng, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, cường độ ánh sáng, nhiệt bức xạ, nhiễu loạn, CO2 và CO
    • Kết nối tối đa được 8 đầu đo