Máy đo chênh áp testo 312-4

    • Kích thước : 219 x 68 x 50 mm
    • Truyền dữ liệu: RS232
    • Bộ nhớ : 25,000 giá trị
    • Khối lượng : 600 g
    Danh mục: