Máy đo độ ẩm cho gỗ PCE-HGP-ICA incl. Chứng chỉ hiệu chuẩn ISO

  – Chốt xuyên thấu đo độ ẩm của gỗ và các vật liệu xây dựng hoặc xây dựng khác
  – Đo 3 nhóm gỗ (12 loại + 270 loại ngoại)
  – Đồng thời đo độ ẩm không khí (RH) và nhiệt độ môi trường và tính nhiệt độ điểm sương
  – Nhỏ gọn, nhẹ, bỏ túi- có kích thước hygropen
  – Độ chính xác cao
  – Bù nhiệt độ