Máy đo độ ẩm gỗ PCE FMD 6

Phạm vi đo Độ ẩm 5 … 99% cho gỗ
0 … 99% Độ ẩm cho vật liệu xây dựng
Độ phân giải 0,1%
Độ chính xác 0,2%
Đo độ sâu Phụ thuộc vào cảm biến
nguyên tắc đo lường Điện trở
Phạm vi nhiệt độ 0 … +50 ° C / +32 … +122 °