Máy đo độ ẩm gỗ PCE FMD 6

  Phạm vi đo Độ ẩm 5 … 99% cho gỗ
  0 … 99% Độ ẩm cho vật liệu xây dựng
  Độ phân giải 0,1%
  Độ chính xác 0,2%
  Đo độ sâu Phụ thuộc vào cảm biến
  nguyên tắc đo lường Điện trở
  Phạm vi nhiệt độ 0 … +50 ° C / +32 … +122 °