Máy đo nhiệt độ ẩm testo 610

    • Model: testo 610
    • Dải nhiệt độ: -10 đến 50 ° C
    • Dải độ độ ẩm: 0 đến 100 %RH
    • Độ chính xác: ± 0,5 ° C/ ± 2,5 %RH
    • Tự động tắt nguồn: có