Nhiệt kế điện tử đo thân nhiệt EM525A

    Nhiệt kế điện tử EM525A là dòng máy đo thân nhiệt không tiếp xúc với dải đo từ 32-42,5 C và có độ chính xác cao

    Phạm vi nhiệt độ: 32-42,5 C

    Thời gian đáp ứng: 500ms

    Phản ứng quang phổ: 7-18um