Bộ định vị màu Fluke WC100

Bộ định vị màu Fluke WC100 được dùng để thiết lập và nhận biết các loại dây đo trong khu vực làm việc. Bộ gồm có 32 kẹp, 8 màu để dán lên dây đo và cáp kẹp đo dòng. Bộ định vị này tuân thủ quy định màu trên các pha của các quốc gia.