Bộ testo 400 – Đo lưu lượng không khí với đầu dò cánh quạt 16 mm

  • Phạm vi đo : -20 đến +70 °C
  • Độ chính xác : ± 0,3 °C (+15 đến +30 °C)                          ± 0,5 °C (Phạm vi còn lại)
  • Độ phân giải : 0,1 °C