Camera nhiệt Fluke Ti480 PRO

Camera nhiệt Fluke Ti480 PRO có dải nhiệt đo rộng từ ≤-20 °C đến 1000 °C với độ chính xác ± 2 °C. Máy ảnh nhiệt Ti480 Pro có độ phân giải không gian 0,93 mRad, D:S 1065:1. Được sử dụng trong nhiều ứng dụng chuyên nghiệp nhất.

Danh mục: , Hãng sản xuất: