Camera nhiệt Fluke TiS60+ (320 x 240, -20 °C đến 400 °C)

Camera nhiệt Fluke TiS60+ là camera nhiệt hồng ngoại có độ phân giải 320 x 240 px (76.800 điểm ảnh). Camera được thiết kế để đáp ứng công việc bảo trì thiết bị công nghiệp. Camera nhiệt hồng ngoại Fluke TiS60 Plus có độ chính xác cao ±2°C trên tất cả các dải nhiệt. Lý tưởng sử dụng trong các nhà máy xí nghiệp.

Danh mục: Hãng sản xuất: