Đầu dò nhiệt độ không khí Fluke 80PK-24 SureGrip ™

Cặp nhiệt điện loại K để sử dụng trong các phép đo khí và không ăn da. Đầu dò nhiệt độ kiểu K Fluke 80PK-24 cho phép đo ở dải nhiệt từ -40 tới 816 độ C. Với dải nhiệt khá rộng này nó có nhiều ứng dụng hơn. Được sử dụng chủ yếu để đo nhiệt độ không khí.

Danh mục: ,