Đồng hồ vạn năng FLuke 28 II Ex

  • Điện áp AC / DC lên đến 1000V
  • Dòng điện AC / DC lên đến 10A
  • Đo điện trở lên tới 50MΩ
  • Điện dung lên tới 9999
  • Tần số lên tới 199,99kHz
Danh mục: Hãng sản xuất: