Hộp đựng cao cấp Fluke C35

Fluke C35 có phần trên mở ra một bên để cho phép sử dụng công cụ kiểm tra mà không cần tháo nó ra khỏi vỏ và bao