Máy ảnh nhiệt Fluke TiS20

Fluke TiS20 cung cấp độ phân giải, phạm vi và độ chính xác để dễ dàng và nhanh chóng xác định các vấn đề trước khi chúng trở thành thất bại tốn kém.

  • Dải đo nhiệt độ: -20 °C đến +350 °C
  • Độ chính xác: ± 2 °C hoặc 2%
  • Độ phân giải không gian IFOV:5,2 mRad
  • Độ nhạy nhiệt: ≤0,10 °C ở nhiệt độ mục tiêu 30 °C (100 mK)
  • Trường nhìn: 35,7 ° x 26,8 °
Danh mục: , Hãng sản xuất: