Máy ảnh nhiệt testo 871

  • Dải đo:-30 đến +100 ° C; 0 đến +650 ° C
  • Độ chính xác: ±2°C, ±2% giá trị đo
  • Hệ số phát xạ: 0,01 đến 1