Nhiệt kế hồng ngoại được sử dụng để đo nhiệt độ bề mặt của một vật thể mà không cần chạm vào bề mặt của vật thể đó. Trong thực tế, đối tượng để đo nhiệt độ bề mặt có thể là bất cứ thứ gì từ lốp cao su đến bộ phận đốt nóng của lò. Tính linh hoạt này làm cho nhiệt kế hồng ngoại trở thành một công cụ vô cùng hữu ích cho các chuyên gia kiểm tra trong nhiều ngành công nghiệp đa dạng. Tuy nhiên, để đảm bảo kết quả đo chính xác, các thông số kỹ thuật của nhiệt kế hồng ngoại phải phù hợp với các yêu cầu của ứng dụng.