Máy kiểm tra khói testo 338 – (không có Bluetooth)

  • Phạm vi đo : 0 đến 70 mg/m3
  • Độ phân giải : 0,01 mg/m3